mardi 31 mai 2011

Sezon siklòn lan kòmanse

Imaj satelit basen karayib la maten 31 me 2011
Demen premye Jen, sezon siklòn lan pral kòmanse nan basen karayib ak atlantik la. Blòg sa a se yon espas ki pral pèmèt bon jan enfòmasyon pibliye sou tout sa ki gen pou wè ak zafè tan an soti premye jen rive 30 novanm.

Nou pral fè bon analiz sou fòmasyon zòn move tan ak siklòn, konsa tout moun ap ka byen enfòme de tout sa ki ap pase.  

Paj sa se pwolongasyon travay nou te kòmanse avèk kont twitè @meteyo. N'ap mande tout moun ede n nan difizyon bon jan enfòmasyon sou meteyo.

Kijan blòg sa pran fonksyone? 
Objektif nou se bay enfòmasyon sou sistèm meteyolojik twopikal yo. N ap pibliye yon nouvo atik chak fwa ke kondisyon tan an bay nesans  ak yon sistèm twopikal ki gen chans afekte peyi Ayiti osinon yon zòn ki gen anpil ayisyen tankou sid Florid ak Sendomeng. Nou ap fè analiz epi releye analiz ke lòt sit meteyo fè tankou Wunderground.com ak NHC. San bliye piblikasyon konsèy ak lòd otorite yo bay pou deplasman moun ak pwoteje lavi ak byen an jeneral pandan sezon siklòn lan. Se pral yon espas konsèy tou, pou tout moun ka okouran nan lang manman yo de sa ki ap pase e ki pi bon desizyon pou yo pran.

Pou n fini, kòm nou konnen ke pifò moun nan Peyi a pa gen aksè a Entènèt, nou ta renmen lòt media yo ak moun ki bay enfòmasyon sou twitè sms ede n simaye nouvèl ki ap tonbe sou blòg sa a.

Mèsi anpil

Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil