mercredi 1 juin 2011

Sezon siklòn lan vle demare ak fòs

Sezon siklòn lan kòmanse ofisyèlman jodi premye Jen an. Sezon siklòn sa ke yo anonse ki pral bay plis siklòn ke yon sezon nòmal ta sanble vle kòmanse nan kous san pran souf. N'ap tounen sou prediksyon sa yo nan swit blòg sa a.

Sitiyasyon Basen Karayib la ak Atlantik la.
Depi yè swa NHC deklare yon zòn move tan ki trouve l sou kòt nòdès Florid kòm yon "Invest" ki pote non AL93. Dapre sit NHC a AL93 gen 30% chans pou l tounen yon depresyon osinon yon tanpèt twopikal. Kounye a AL93 ta dwe touche tè eta Florid nan kèk èd tan ankò. Pèsonèlman, mwen pa kwè ke li ap gentan devlope an Depresyon #1 ni Tanpèt Arlene anvan li rive sou Florid, men li gen chans fè sa nan Gòlf Meksik la nan fen semèn sa a oubyen kòmansman semèn pwochen. AL93 ap pote bon jan lapli sou zòn Nò Florid nan lè ki ap vini yo, sa ki ap yon bagay paske te gen yon sechrès ki te blayi sou zòn lan.

Zòn move tan nan Nò Panama a toujou poko ka òganize l jiska prezan. Yè swa li fè yon remonte nan direksyon Nò nòdès pou li rapwoche l de kòt sid Ayiti. NHC poko vrèman mete okenn mak sou sistèm sa a e n'ap swiv li pou ou. De tout fason menm si zòn move tan sa a pa tounen yon depresyon oninon yon tanpèt li gen anpil chans pou li pote anpil lapli sou Ayiti sitou nan zòn sid peyi a. Se pou sa ke otorite yo mete nivo alèt la a Oranj sa vle di lapli entansite fèb pou rive nan modere.

List non siklòn pou ane a
Chak ane oganizasyon mondyal meteyo mete lis non sistèm twopikal yo ta sipoze pran lè yo fòme. Men lis non ki disponib pou ane 2011 lan:

Arlene - Bret - Cindy - Don - Emily - Franklin - Gert - Harvey - Irene - Jose - Katia - Lee - Maria - Nate - Ophelia - Philippe - Rina - Sean - Tammy - Vince - Whitney

Prediksyon pou ane a
Ane sa a NHC fè prediksyon sa yo :
  • Ap gen ant 12 al 18 sistèm twopikal ak van ki depase 60 km/h 
  • 6 al 10 ladan sistèm sa yo ka Ouragan (van depase 118 km/h)
  • 3 al 6 ladan yo ka ouragan majè (sa vle di categori 3 al 5)
  • Chak entèval sa yo gen yon pwobabilite 70% pou yo rive.
N ap raple ke prediksyon sa yo pa verite absoli e se pa sou Ayiti ke yo prevwa ke siklòn sa yo pral pase.

Mwen ap poste yon lòt blòg demen maten si kondisyon yo vini pi mal nan basen karayib la.

Mèsi
Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil