mercredi 1 juin 2011

10% chans pou yon depresyon fòme sou kòt sid Ayiti


Yon zòn nyaj ak lapli dezòganize nan sidwès karayib la asosye ak yon gwo kre an sifas. Yon devlopman dousman sistèm sa posib depi ke van lwès an altitid yo vini favorab ant jedi nan aswè pou louvri vandredi.

Gen yon chans fèb (10%) pou sistèm sa a vini yon siklòn pandan ke l ap deplase dousman nan pwochenn 48 èd tan sa yo.

Moun nan peyi Ayiti dwe swiv evolisyon sistèm sa a.

Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil