jeudi 2 juin 2011

Gwo lapli pi rèd sou Ayiti

Imaj satelit mas nyaj ki nan sid Ayiti
Yon zòn move tan ak gwo lapli ladan l kontinye blayi kòl nan sid peyi Ayiti. Mas nyaj sa a ap voye gwo lpali sou tout depatman nan peyi a. Depatman Sid - Sidès - Grandans ta sipoze (dapre imaj satelit yo) resevwa pi gwo lapli yo pandan tout jounen an pou rive demen.

Zòn move tan sa ap deplase dousman nan direksyon Lès nan yon premye tan epi nan direksyon Nòdès an apre. Gen anpil chans pou lapli sa blayi sou Ayiti jiska lendi. 

Otorite yo dekrete alèt oranj, se yon premye pa. Men imaj satelit yo montre ke sistèm lan gen potansyèl pou bay menm valè lapli ak yon tanpèt twopikal, donk mwen panse li ta pridan pou yo ta monte nivo alèt la a wouj pandan jounen an ak demen sou depatman sid peyi a (depatman lwès la ladan l tou). 

Basen Karayib la

Imaj zòn move tan nan lès Nikaragwa
Modèl enfòmatik yo pa klè sou ki sa ki pral pase nan basen karayib la nan jou ki ap vini yo. De tout fason NHC bay sistèm ki nan lès Nikaragwa a 20% chans pou l tounen yon siklòn nan jou ki ap vini yo. Pandan ke mas nyaj ki nan sid Ayiti a yo pa entegre l nan kalkil yo. Opinyon pam se ke mas nyaj sa ap kontinye rete chita pou 48 al 72 èd tan ki ap vini yo sou sid Ayiti.

Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil