vendredi 25 janvier 2013

Lapli mwa janvye sou plizye zon nan peyi a

Yon fwon frèt ap travèse Ayiti nan moman sa a e sa lakòz kè aktivite lapli yo kòmanse sou anpil pati nan peyi. Li deja tonbe de fwa pou mwa janvye a nan kapital la ak zòn ki sou kote l yo.

Lapli sa yo ap kontinye e yo gen lyen dirèk ak vag tan frèt ki genyen nan amerik di nò yo. Kondisyon lapli chak swa sa a ka rete sou Ayiti pou kèk jou ankò. 

Entansite lapli yo pa twò enpòtan men kèk gwo kout lapli ka rete posib nan kèk zòn sitou nan tèt mòn yo.

Mèsi

Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil