jeudi 2 août 2012

Tanpèt twopikal Ernesto fòme

Senkyèm tanpèt twopikal pou sezon 2012 lan fòme apre midi jedi 2 out la nan lès zile van yo (Ti Antiy). Ernesto gen van ladan l ki ap soufle a 85 km/h epi li ap pran direksyon lwès ak yon vitès 32km/h.

Modèl trajektwa ak entansite ofisyèl NHC yo pou Ernesto poko montre okenn danje dirèk pou Ayiti. Men kòm Ayiti frajil a koz degradasyon anviwonnman l Sant Nasyonal Meteyoloji dekrekte alèt jòn sou Ayiti pandan n ap tann pasaj Ernesto.

Si Ernesto kenbe kap li jan li prale la, Ayiti dwe atann li ak gwo lapli sou kòt sid li soti samdi pou rive dimanch.

Yon lòt analiz sou Ernesto se pou vandredi 3 out nan apre  midi.

Jean Came Poulard @meteyo

2 commentaires:

À 18 février 2017 à 08:17 , Blogger สมศักดิ์ มีชัยชนะ a dit...

Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

 
À 18 février 2017 à 08:18 , Blogger สมศักดิ์ มีชัยชนะ a dit...

xxx

 

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil