jeudi 29 mars 2012

Lapli sou Pòtoprens

Gwo lapli kontinye blayi sou Pòtoprens ak zòn sou kote l yo. Kondisyon tan an ap rete konsa pandan plizyè jou ankò.

Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil