vendredi 3 juin 2011

Sant bas presyon ap vide lapli sou Ayiti

Deboulonay te nan Potoprens (credit : @twitjako)
Mwen pa gen bon nouvèl pou Ayiti menm nan nouvo blòg sa a. Move tan ki kounye a nan sid Jamayik kontinye ap ponpe anpil gwo lapli sou tout teritwa Ayiti sitou deptman tankou  Sid -- Grandans -- Sidès -- Nip. Rapò mwen jwenn depi sou kont twite @stylepam fè m konnen ke lapli ki ap tonbe depi mèkredi nan vil Okay poko janm pase.

Pandan jounen jedi 2 jen an Pòtoprens resevwa lapli soti nan fèb al nan fò pandan tout jounen jiska zòn 6 zè nan aswè. Yo te sinyale o mwen yon deboulonay te nan zòn kafou fèy, chans pou tout moun pat gen viktim.

20 % chans pou yon siklon fome
Pou kounye modèl enfòmatik remete chans pou yon siklòn fòme a 20% apre yo te finn bese l a 10% yè swa. Dapre yon avi ke NHC pibliye sou sit wèb li, zòn move tan ki nan sid Jamayik la kontinye ap pi byen òganize l e van lwès ki nan wotè yo kontinye ap diminye, sèl pwoblèm ki lakòz kè li poko tounenn yon siklòn se yon mas lè sèch ki ap mantre andedan sistèm lan sou kote lwès li. Aktyèlman sistèm sa gentan gen estati "Invest" e yo rele l AL94. Dapre analyz e dapre eksperyans ke meteyològ yo genyen ak kalite sistèm sa yo, AL94 ap pran anpil tan anvan li tounen yon siklòn. Gen anpil chans pou lapli yo kontinye tonbe ak fòs sou Ayiti padan tout wikenn sa a ak kòmansman lòt semèn.
Imaj satelit basen karayib la
Mwen ka di san mwen pa riske twonpe m anpil ke AL94 ka kòmanse mouvman pou l tounen yon depresyon twopikal ant samdi ta nan aswè al lendi maten. Pandan tan sa li ap kontinye ponpe mas nyaj ak gwo lapli sou tout depatman peyi Ayiti.

N'ap mande tout moun pou yo rete vijilan ak pridan pandan peryòd soti jodi a 3 jen rive madi 7 jen .

Mèsi

Jean Came Poulard @meteyo    

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil