lundi 6 juin 2011

Sitiyasyon meteyo a konplike sou Ayiti

Gwo lapli ki ap tonbe sou Ayiti yo depi plis ke 5 jou fè yon di diminye jodi a (lendi 6 Jen) men sa pa ta dwe pou anpil tan. Zòn move tan ki lakòz lapli sa yo plis avanse sou zile Kayiman men nyaj ki ap mache avè l yo ap kontinye pase ak kèk moman lapli sou tèt zòn sid Ayiti.

Konbyen tan lapli sa yo pral dire ? 
Pou kounye a meteyològ yo poko gen yon ide a klè sou ki valè tan lapli a ta dwe ap vide sou Ayiti. Gen anpil chans pou zòn move tan an pèsiste jiska mèkredi. Gen posibilite tou pou yon ond twopikal pran la relèv mèkredi sou Ayiti epi kontinye bay lapli nan Jedi. Meyè bagay la se pridans pandan jou ki ap vini yo paske mwa jen sa soti pou li yon gwo mwa lapli sou Ayiti.

Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil