mercredi 15 juin 2011

Apre lapli se bo tan

Pwovèb kreyòl "Apre lapli se bò tan" jwenn tout sans lan li depi fen semèm pase a rive jodi a. Ayiti anba enfliyans yon zòn bon tan ki ta dwe dire jiska jedi swa pou rive vandredi.

Zòn bon tan sa a pral febli ak pasaj yon ond twopikal fèb entansite sou Ayiti ant Jedi swa pou rive vandredi. Pandan pasaj ond twopikal la li ka fè kè avès dispèse sou plizyè pwen nan peyi a. Lapli sa yo ki pral tonbe jedi ak vandredi pap vyolan menm jan ak semèn pase a.

Apre sa nan basen karayib gen yon zòn mas nyaj ak anpil lapli ki plase nan lès peyi Nikaragwa ak Kostarika. N ap swiv mas nyaj sa a pou ou, paske se la ke gwo lapli semèn pase yo te kòmanse.
Modèl enfòmatik meteyolojik yo pa montre ke pral gen siklòn nan pwochen 7 jou ki ap vini yo.        

Jean Came Poulard (@meteyo)          

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil