mercredi 29 juin 2011

Tanpèt twopikal Arlene Fòme yè swa sou kòt peyi Meksik

Tanpèt Twopikal Arlene

Finalman sezon siklòn 2011 lan demare tout bon yè swa avèk fòmasyon premye tanpèt twopikal pou sezon an ki pote non Arlene. A 7 di maten jodi a [29 jen 2011] Arlene te trouve l nan gòlf Meksik e li ap pran direksyon kòt nòdès peyi sa a. Otorite meksiken yo dekrete alèt pou tanpèt nan zòn nòdès peyi a epi y ap prepare yo pou fè fas ak van ak lapli ke tanpèt la gen ladan l. Arlene gen van ki gen fòs 65 km/h ladan l, li ka pran yon ti fòs ankò avan li touche tè bonè demen maten.

N ap soulinye ke Arlene pa menase nan okenn fason peyi Ayiti.

Mèsi
Jean Came Poulard @meteyo        
         

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil