vendredi 22 juillet 2011

90L fòme maten an nan lès ti Zantiy yo

Imaj satelit 90L
Maten 22 jiyè 2011 lan, ond Twopikal ki a 680 Km nan lès ti Zantiy yo tounen yon zòn move tan ke yo rele Invest 90L. Zòn move tan sa gen van 40 km/h ladan l, li ap deplase nan direksyon lwès nòdwès [wnw] ak yon vitès ant 24 km/h al 32 km/h.

Imaj satelit yo montre ke sistèm sa a ap òganize l de tanzantan. NHC bay sistèm sa a 20% chans pou l tounen yon depresyon twopikal nan 48 èd tan ki ap vini la yo.

Modèl enfòmatik pou 90L
Sit wèb Wunderground kòmanse mete deyò modèl enfònàmtik sou trajektwa ak entansite sistèm sa a. Modèl yo montre ke Ayiti ka twouve l sou chemen 90L nan 72 èd tan ki ap vini yo. Nan moman sa a dapre modèl entansite SHIP sistèm lan ta dwe tounen tanpèt twopikal Don [pwononse Donn] ak van ki ka rive jiska 80 km/h.

N ap mande tout moun ki an Ayiti kòmanse swiv bilten meteyo ke otorite yo ap mete deyò. Pa bliye tou swiv tout konsèy ak konsiy ke otorite yo va gen pou yo bay si 90L tounen Tanpèt Twopikal Don epi menase Ayiti jan Modèl yo montre l la.

Rete vijilan

Kèk modèl enfòmatik sou trajektwa 90L
http://i508.photobucket.com/albums/s330/HCW2008/a9ddc63e.jpg
http://my.sfwmd.gov/sfwmd/common/images/weather/plots/storm_90.gif

Jean Came Poulard [@meteyo]      
     

Libellés :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil