dimanche 17 juillet 2011

Tanpèt twopikal Bret Fòme

Tanpèt twopikal Bret fòme sou kòt Florid Aswè a. Li gen van 60km/h ladan, li ap pran direksyon sidès. Li pa menase Ayiti, mwen ap fè yon update blòg la aswè.
Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil