jeudi 21 juillet 2011

Ayiti ka anba premye menas siklòn li semèn pwochen

Ti wonn jonn lan se Ond Twopikal la

Sezon siklòn lan kòmanse ap antre nan faz kote kantite siklòn ki ap fòme yo ap vini pi plis e pi fò tou. Fen mwa Jiyè ak mwa Out toujou pote pi gwo tanpèt ak ouragan nan basen Karayib la ak Atlantik la. Ane sa a sanble pral konfine tout krent ke ekspè yo te gentan genyen sou kisa ki ka pase.

Gentan gen 3 tanpèt ki fòme pou ane a : Arlene - Bret ak Cindy, de dènye yo sa yo toujou aktif sou Oseyan Atlantik la.

Ond Tropikal ki ka tounen AL90 epi Don
NHC fenk kòmanse swiv yon ond twopikal ki a 1200 km ti zantiy yo e li ba li yon chans ki egal a 10% pou l tounen yon tanpèt nan pwochen 48 èd tan ki ap vini yo. Si Zòn move tan sa a ki pral pote non AL90 ta devlope li ap tounen Tanpèt Twopikal Don [pwononse Donn] e li ka premye menas serye pou ti zantiy yo e petèt pou Aytiti.
Pandan m ap mande pou tout moun swiv @meteyo pou yo ka gen bon jan enfòmasyon sou devlopman Ond Twopikal sa a, mwen ap tou di nou pou nou pa panike e swiv konsèy otorite yo va gen pou bay sizanka ta gen move tan.

Mèsi

Jean Came Poulard [@meteyo]      
       

Libellés : , , , , , , ,

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil