lundi 18 juillet 2011

Tanpèt twopikal Bret pran yon ti fòs...

Imaj satelit tanpèt Twopikal Bret

Dimanch 17 jiyè nan apre midi NHC pibliye premye avi piblik sou tanpèt twopikal Bret, ki fòme nan lès kòt Florid. Lè tanpèt la te fòme li te gen van 65 km/m ladan l. Nan dènye avi piblik ke NHC fè soti a 7 è maten an van yo te monte a 85 km/h epi tanpèt la te pran direksyon NÈ, li ap deplase ak yon vitès de 6km/h.
Otorite Bahamas dekrete alèt pou tanpèt sou zile Gran Bahamas ak Abako, avèk tout lòt zile ki nan nòdwès Bahamas.
Pou kounye Bret se yon ti tanpèt kote fòs van tanpèt yo sèlman nan yon reyon de 55km, men li ka ranfòse nan lè ki ap fini yo.

Tanpèt Bret pa menase Ayiti nan okenn fason.

Jean Came Poulard (@meteyo)      
       

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil