mercredi 20 juillet 2011

Tanpèt Twopikal Cindy Fòme

Tanpèt twopikal Bret ak Cindy
A 4è PM jodi 20 jen an, tanpèt twopikal Cindy fòme nan lanmè Atlantik la. Cindy twouve l nan nòdès zile Bèmid. Li ap pran direksyon nòdès rapidman.
Pou kounye a Cindy pa menase okenn tè e gen anpil chans pou li rete sèlman sou lanmè.
Pita m ap poste yon blòg ak kèk kòmantè sou sezon siklòn lan.
Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil