vendredi 29 juillet 2011

Sezon siklòn lan ap pran vitès li

Tanpèt twopikal Don
Nan 2 jou, sezon siklòn lan pral gen 2 mwa depi l kòmanse e li deja bay 4 tanpèt twopikal (Arlene, Bret, Cindy ak Don). Rete 4 mwa pou sezon siklòn  lan fini, lèn konsidere ke Out ak Septanm se mwa ki bay plis siklòn, nou gen anpil kè kase sou sa ki ka rive nan rès sezon an. 

Aktyèlman tanpèt twopikal Don ap dirije l sou Tekzas (USA), epi gen yon ond twopikal ki a 1900 km de ti zatiy yo ki gen 30 chans tounen yon siklòn dapre sit NHC.
N ap mande tout moun rete vijilan epikontinye twiv @meteyo sou twitter.
Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil