mardi 2 août 2011

Alèt wouj sou Ayiti akòz pasaj tanpèt Emily

Tanpèt Twopikal Emily
Otorite meteyo Ayiti yo dekrete alèt wouj a tanpèt sou tout peyi a. Erezman ke nivo alèt la etabli bonè, paske modèl meteyolojik enfòmatik yo pèsiste ap montre ke Emily ap pran wout Ayiti tank tan an ap pase.
Modèl GDFL montre ke Emily ta dwe lonje kòt sid Ayiti, pandan ke NHC montre ke Emily touche tè baharona (Mèkredi swa) epi pase sou tèt Pòtoprens epi reparèt sou lanmè nan Gòlf Lagonav. Men pou kounye a fòk nou pa fè tèt cho, paske wout Emily ka chanje a nenpòt ki moman.
Kontinye swiv konsèy Otorite yo. M ap fè yon update aswè osinon padan jounen an si gen gwo chanjman nan Emily.
Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil