mercredi 3 août 2011

Emily menase kòt Sid Ayiti

Imaj Satelit Emily
Apre Emily vinn baleye Matinik avèk gwo lapli, li twouve l maten a 7è a 295 km sid sidès Santo Domingo. Emily ap deplase nan direksyon lwès ak yon vitès de 22 km/h. Modèl NHC yo montre ke Emily ta sipoze touche tè nan lwès Santo Domingo, tou pre vil Bani epi deplase e antre an Ayiti nan zòn Plato Santral e dirije l sou Nò peyi a. Men mwen pa kwè se sa ki pral pase.

Previzyon @meteyo pou Emily.
Depi lè Emily te sou fòm 91L li te toujou bay anpil pwoblèm pou meteyològ prevwa sa l pra l fè. Depi fòmasyon Emily li ap defye tout modèl previzyon yo. Emily rete fèb e li toujou ap dirije l nan direksyon lwès, donk mwen panse ke li ka touche tè ant Ansapit al Tibiwon. Moun nan zòn Sidès ak Sid dwe rete pi veyatif ke moun tout lòt kote nan peyi a.

Ki pral enpak Emily?
Pi gwo menas Emily reprezante se gwo lapli. Modèl yo prevwa ant 150 al 200 milimèt lapli sou pifò zòn an Ayiti, avèk kèk kote izole ki ka resevwa jiska 250 milimèt. Pifò rivye nan peyi a riske desann.

Rete swiv konsiy otorite yo pou w ka konnen kisa pou w fè.

Jean Came Poulard (@meteyo)
Mèsi

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil