vendredi 12 août 2011

Kat zòn move tan sou Atlantik la

Akalmi an fini sou Atlantik la
Apre prèske de semèn akalmi depi pasaj ak disipasyon tanpèt twopikal Emily; NHC resanse 4 zòn move tan ki ranje kò yo sou atlantik la soti depi zile Kapvè yo rive tou pre kòt Etazini.

Kat zòn move tan sou Atlantik la


Zòn move tan ki pi konsène nou an se sa ki pi pre kòt zile Kapvè yo. NHC ba li 40% chans pou l tounen yon tanpèt nan jou ki ap vini yo. Rès zòn move tan yo gen 40% pou youn ki nan mitan oseyan Atlantik la, yon lòt ki nan Nòdès ti Zantiy yo gen 20 chans epi dènye a ki tou pre kòt Etazini gen 30% chans pou l tounen yon siklòn.

@meteyo ak kontinye swiv sistèm sa yo de pre pou gade si y ap tounen siklòn.

Mèsi.
Jean Came Poulard (@meteyo)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil