lundi 22 août 2011

Ouragan Irene yon gwo menas pou kòt Nò Ayiti

Imaj Satelit Ouragan Irene
Premye ouragan sezon 2011 lan Irene sanble pa deside ale san li pa kite non l nan listwa. Yè swa pandan Irene te ap rapwoche l te Pòtoriko, li te tanmè yon peryòd entansifikasyon rapid e nan kèlke èd tan li tounen yon Ouragan kategori 1. Irene gentan pase sou Pòtoriko nan lanwit 21 pou rive 22 Out kote li fè kèk dega. Irene pran direksyon kòt nòdès peyi Sendomeng e pandan mwen ap ekri liy sa yo [7hPM] Irene tounen yon Ouragan kategori 2. 


Enpak Irene sou Ayiti
Model Previzyon Ouragan Iren
Band lapli ki asosye ak Irene ki ap rapwoche l te Potoprens
Irene pral pase prèske paralèl ak kòt nò Ayiti. Kote zòn ki tou pre lanmè nan depatman Nòdès, Nò ak Nòdès ka resevwa van ki gen fòs tanpèt. Dapre analyz ke mwen fè ki baze sou imaj satelit ak pwojeksyon trajektwa NHC ak plisyè lòt modèl enfòmatik Ouragan Iren ka gen enpak sou tout 10 depatman Ayiti yo. Donk alèt wouj ke gouvènman an dekrete a jistifye. Deja itilizatè twitter @horty227 fè nou jwenn imaj premye band lapli ki ap rapwoche yo te pòtoprens. Plisyè lòt rapò sou twitter konfime enfòmasyon sa a. 
Irene se yon Ouragan ki laj anpil e li ap mache ak yon mas lapli ki enpresyonan. Mas lapli sa a ka bay gwo pwoblèm nan depatman sa yo : Nòdès, Nò, Nòdwès, Sant ak latibonit. Lapli ki nan Irene yo ka bay pwoblèm modere sou depatman Lwès ak dènye pwent sidès. Depatman Sid, Grandans ak Nip ka resevwa lapli ki pi fèb. 

N ap eseye kenbe tout moun enfòme de evolisyon Irene depi nou ka kenbe yon koneksyon Intenèt. 

Mèsi 

Jean Came Poulard @meteyo

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil