samedi 20 août 2011

Tanpèt Twopikal Irene Fòme


Trajektwa Irene

Tanpèt twopikal Irene fòme aswè a a 6 zè PM.Li fòme a 345 km nan lès Gwadloup. Irene ap deplase ak yon vitès 35 km/h. Li gen van ki ap soufle ak yon fòs 85 km/h.

Modèl previzyon yo montre ke Irene ka reprezante yon menas pou Ayiti nan lanwit lendi pou louvri madi tout lajounen.

NHC bay ant 30% al 40% chans pou van fòs tanpèt soufle sou tout Ayiti, sa vle di van ki siperyè ou egal ak 63 km/h.

Pozisyon Irene
Pi gwo menas ke Irene pral reprezante pou Ayiti se pral gwo lapli ki pral blayi sout tou peyi a depi lendi an apre midi rive madi nan aswè.

Nou mande tout moun swiv konsèy ak konsiy otorite yo pandan pasaj Irene.        
Imaj satelit Irene


         

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil